torsdag, november 06, 2008

Om fordomme

... Drikker og har let til kniven Prøv at søge på den vending i Google (klik på udsagnet), så får man en hel række resultater, som alle kæder udsagnet sammen med finnerne.
Nu er spørgsmålet så, hvor stammer sætningen fra? Vi ved jo alle, at man ikke må sige sådan i dag, man må ikke engang tænke sådan, og derfor er det jo dobbelt sjovt at sige eller skrive det alligevel. Men vendingen er så prægnant, at der må være tale om et citat. Men hvorfra? Tanken går umiddelbart til Salmonsen, men her kan man blot finde denne svada:

"....Folkekarakteren udmærker sig ved Udholdenhed, indtil Stædighed, Langsomhed og Styrke i Følelserne. Finnen er sen til Vrede, men hans Vrede er farlig og giver sig kun alt for ofte Udslag i Voldshandlinger. En sjælelig Modsætning gør sig gældende mellem de to vigtigste finske Stammer, Tavasterne og Karelerne; ..."

Som jo nok siger mere om Salmonsen end om finnnerne. Svaret må indtil videre stå hen i det uvisse.

1 kommentar:

Jesper Hansen sagde ...

Det var i gamle dage, at finnerne havde let til kniven. Nutildags er det tilsyneladende geværet de har let til - især hvis de går i skole og har en konto på youtube.
Som bekendt skal man være forsigtig med at generalisere, men jeg vil nu hævde, at flg. udsagn er fuldstændig korrekt og næppe generer finnerne heller; Finner har tilbøjelighed til at gå i sauna!
Og det er en fordom, som jeg har det helt fint med - også selv om det i min private kontekst er negativt, da jeg grundlæggende finder et ophold i en sauna kedeligt og ubehageligt.